Grow Kind

Dán kính, dán phim cách nhiệt ô tô tại Sài Gòn

Hiện nay nhu cầu dán phim cách nhiệt ô tô được các chủ xe quan tâm rất nhiều, vì kính xe bình thường chỉ có thể chắn gió mà không thể cản được tia hồng ngoại, tia cực tím từ ánh sáng mặt trời và...

Marijuana Strains Store

Have you been looking for a legit and professional Marijuana dispensary? Have you been looking for top grades medical marijuana strains, Dabs pens, Dabs For Sale,…
Marijuana Strains Store

Medicinal Strain List

(Afghan #1) Chronic pain, muscle spasms, anti-nausea, anti-emetic, and appetite stimulant (Afghanica) Nausea, pain (Afghooie x Haze) PMS (AK-47) Pain, nausea, depression, insomnia, headache, chronic...

Accidental cross seeds

I planted these expecting only a few to pop and now i got shit poping like pop corn, then i go to get something out of the cubbard and found about 15 more sprouted. Looks like i am going to be busy...